img_homep

PROFI-SES RECICLARE este o societate de economie socială, care urmărește implicarea persoanelor de etnie romă în activități ecologice precum colectarea selectivă a deșeurilor în vederea valorificării acestora.*


Creând locuri de muncă pentru categoriile dezavantajate, oferim premisele unui viitor sustenabil și mai bun!

Pentru că:

  • dezvoltarea socială este misiunea noastră,
  • încurajăm un comportament prietenos cu mediul încojurător,
  • doar 1% din deșeurile din România sunt valorificate corespunzător*,
  • dorim încheierea unor parteneriatele între mediul social, economic și autorități. Considerăm că acesta reprezintă unicul mod pentru un viitor sustenabil,
  • fiecare trebuie să acționăm eco!