logo_dn

PROFI-SES RECICLARE:

A apărut ca urmare a unei preocupări comune în rândul partenerilor care au gândit și implementat PROIECTUL „Dezvoltarea potențialului de muncă al persoanelor de etnie romă din regiunea București-Ilfov prin integrarea acestora în structuri ale economiei sociale” pentru crearea unei platforme care să răspundă unor nevoie stringente ale comunităților din România – incluziunea socială a romilor și managementul responsabil și sustenabil al deșeurilor.

Astfel, această societate de economie socială a fost înființată în cadrul „Dezvoltarea potențialului de muncă al persoanelor de etnie roma din regiunea Bucuresti-Ilfov prin integrarea acestora în structuri ale economiei sociale, ca parte Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.1 ”Dezvoltarea economiei Sociale”.

Misiune:

Misiunea societății PROFI-SES RECICLARE este de a oferi un context social pentru romii din comunitatea Bucuresti-Ilfov, prin generarea de locuri de muncă, precum și de a crea o structură de economie socială sustenabilă, prin implicarea în activitatea de colectare a deșeurilor, selectarea și valorificarea lor.

Societatea PROFI-SES RECICLARE crede în responsabilitateși dezvoltare durabilă, încurajează inovația, spiritul civic, implicarea în comunitate, ca principalele valori care să ghideze activitatea întreprinsă. Alături de specificul societății, cu implicații la nivelul dezvoltării sociale a comunității, aceasta își propune să susțină obiectivele proiectului din care face parte, oferind o structură prin care să aducă laolată, sub forma de parteneriate, diferite componente locale și regionale, în vederea sprijinirii categoriilor social-econonice dezavantajate, precum și crearea unei structuri care să rezolve problemele de valorificare a deșeurilor rezultate în gospodarii, cât și din activități de producție al agenților economici.

 În continuare, în România, sistemul de colectare selectivă a deșeurilor nu funcționează , poziționându-ne la coada clasamentului European* – doar 5% din deşeuri ajung să fie refolosite la nivel general, în timp ce numai 1% din deșeurile municipale sunt reciclate, conform studiului „România: de la groapa de gunoi la europubelă”.

 

 Această situație este cauzată de un număr de factori – lipsa infrastructurii, dar și a încrederii populației în societățile de salubritate. Totodată, lipsa educației românilor cu privire la ecologie și reciclare, precum și faptul că nu există un comportament eco-responsabil la nivel general care să se traducă într-un management corect și sustenabil al deșeurilor la nivel micro, al familiei/personal, constituie un motiv suplimentar pentru cifrele scăzute de materiale reciclate în România.

 

Această realitate permite și chiar încurajează crearea unor societăți care să se ocupe de colectarea selectivă a deșeurilor și reciclare, în ciuda faptului că există deja un număr ridicat de întreprinderi care vizează același tip de activități.

 

Prin societățile de economie socială urmărim în primul rând realizarea de acțiuni care susțin ”dezvoltarea durabilă”, astfel încât generațiile viitoare să se poată bucura de resursele la care avem și noi acces în acest moment.

Obiective:

Obiectivele societății adresează două componente principale:

  1. Oferirea de locuri de muncă pentru persoanele de etnie romă și dezvoltarea unor activități și servicii generatoare de profit pentru a ajuta persoanele excluse social sau cele expuse riscului de excluziune socială să se integreze pe piața muncii, în această structură de economie socială.

  2. Adresarea potențialului nevalorificat corespunzător la nivel local și regional în ceea ce privește colectarea selectivă și reciclarea deșeurilor.

recycle-dn

Echipa:

Echipa care gestionează activitatea societății de economie socială PROFI-SES RECICLARE este formată din: o persoană care coordonează activitatea în calitate de manager, 4 sortatori și 1 personaă necalificată, implicate direct la nivel de execuție.

Parteneri:

part_dn

Fundația EMMA, Asociația Investitorilor pe piața de capital și PROFI ELEMENTS SRL cât și societățiile de economie socială nou create în cadrul proiectului sunt parteneri ai societății PROFI-SES RECICLARE, prin implicarea lor activă în cadrul proiectului „Dezvoltarea potențialului de muncă al persoanelor de etnie romă din regiunea București-Ilfov prin integrarea acestora în structuri ale economiei sociale.