PROFI-SES RECICLARE este o companie care prin obiectul de activitate adună în jurul său o serie de parteneri direct interesați, care prin efortul comun generează un impact mult mai puternic și pozitiv la nivelul comunității pe care o deservesc.
În cadrul proiectului „Dezvoltarea potenţialului de muncă al persoanelor de etnie romă din regiunea Bucureşti-Ilfov prin integrarea acestora în structuri ale economiei sociale”, POSDRU/168/6.1/G144258, această societate de economie socială se bucură în primul rând de sprijinul entităților care au lansat proiectul:

Fundația EMMA este o organizație înființată în anul 1997 cu scopul propus de a promova excelenţa în managementul dezvoltării durabile prin diverse activități și programe inovative.

Este în egala măsură preocupată de combaterea discriminarii, organizarea unor activități de ajutorare materială și morală a persoanelor defavorizate și construirea de modele pentru dezvoltare comunitară și incluziune socială.

Rolul Fundației este de sprijini promovarea de acțiuni civice și alternative educaționale și de a crea noi oportunități de dezvoltare economică și socială inclusiv prin creșterea calității resurselor umane, menținând deschis dialogul cu instituțiile publice, cu mediul privat și actorii societății civile.

 

part_dnAsociația Investitorilor pe piața de capital a fost înfiinţată în anul 2008 din iniţiativa mai multor investitori, organizatia numără astăzi peste 200 de membri, investitori din ţară şi străinătate. Organizația este persoană juridică română, constituită ca asociaţie non-profit, cu scop nelucrativ şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu statutul său şi legile române.

Principalele obiective sunt iniţierea şi dezvoltarea unor acţiuni şi programe de sprijinire a investitorilor si antreprenorilor, în vederea identificării şi diversificării posibilităţilor acestora de a-şi valorifica în cele mai bune condiţii investiţiile realizate, asigurarea transparenţei informaţiilor legate de activităţile de investiţii şi îmbunătăţirea nivelului de comunicare între instituţiile statului şi investitori.

Prin efortul acestor investitori, activitatea asociației se materializează în elaborarea a numeroase luări de poziţii în presa de specialitate, propuneri pentru perfecţionarea cadrului legal, realizarea unui dialog permanent şi o bună cooperare cu instituţii precum Comisiile Buget – Finanţe – Bănci ale celor două camere ale Parlamentului, Ministerul Finanţelor Publice, alte instituţii şi organisme interne şi internaţionale

profielements logoPROFI ELEMENTS SRL este o companie care a apărut în anul 1993, ca societate cu capital privat românesc, al carei domeniu principal de activitate îl constituie construcţiile. Echipa de management are o experiență vastă în coordonarea persoanelor care provin din grupuri vulnerabile, motivarea lor și, cel mai important, transformarea lor în persoane care să aducă valoare prin munca pe care o prestează.

Ca furnizor de servicii de ocupare, detine un centru de informare, consiliere și orientare profesională care are drept obiective: informare și orientare, consiliere socială, orientare și integrare profesională, sprijin și orientare pentru integrarea, readaptarea și reeducarea profesională.

Centrul, se axează pe o regândire a politicilor sociale în general, astfel încât să răspundă noilor recomandări europene, prin dezvoltarea de programe integrate privind politicile familiale, precum și prin implementarea unor măsuri de promovare a politicilor de incluziune activă. 

 

Întrucât obiectul de activitate vizează în mod direct comunitatea, această societate își propune, împreună cu partenerii care coordonează întregul proiect de dezvoltare, să obțină sprijinul autorităților locale.

Astfel extindem invitația către toate autoritățile locale din zona București-Ilfov să ni se alăture în demersurile următoare, ca parteneri constanti, întrucat expertiza și experiența acestora va aduce o contribuție semnificativă pentru evoluția și implementarea activitățiidesfășurate și a proiectului la nivel general.