PROFI-SES RECICLARE,

ca parte a proiectului „Dezvoltarea potenţialului de muncă al persoanelor de etnie romă din regiunea Bucureşti-Ilfov prin integrarea acestora în structuri ale economiei sociale”, POSDRU/168/6.1/G144258, își propunere să contribuie la dezvoltarea durabilă a comunității. Astfel, principalul obiect de activitate este reprezentat de colectarea selectivă a deșeurilor nepericuloase și valorificarea lor.

TARGETUL – activitatea este destinată atât locuitorilor, cât și operatorilor economici care generează deșeuri.

VALORIFICAREA DEȘEURILOR – În vederea realizării obiectului de activitate, este nevoie ca fiecare persoană, fie ea fizică sau juridică, să colecteze separat deșeurile, în funcție de categoria lor. Apoi, aceștia trebuie să apeleze la serviciile complete a unui colector care să le asigure un flux constant în ridicarea deșeurilor.

 

Cum se va organiza desfacerea serviciilor

Fiecare client va beneficia de o prezentare a procedurii de colectare selectivă. În funcție de dorințele clientului se pot ridica periodic deșeurile sau se poate stabili la ce cantități cumulate să fie chemată echipa pentru ridicarea deșeurilor. La sediile intreprinderilor se amplasează pubele în diferite culori pentru colectarea selectivă, acestea vor fi golite la un interval de timp stabilit cu clientul și vor fi duse pe platforma de prelucrare, unde vor fi pregatite pentru vânzare.

Societatea va prelua mai multe categorii de deșeuri agricole, industriale, comerciale și menajere.

srservicii

STANDARDE DE CALITATE

Toate activitățile întreprinse de PROFI-SES RECICLARE se desfășoară la standardele de calitate și în conformitate cu legislația în vigoare. Colectarea și transportul deșeurilor se realizează cu mijloace de transport specializate și autorizate, cu respectarea strictă a normelor de igienă și securitate în baza unui program prestabilit sau la cererea clienților.

Serviciile oferite sunt asigurate de personal atestat, având la dispoziție toate mijloacele materiale, organizatorice și logistice necesare pentru a răspunde cerințelor impuse de normele și legile în vigoare ce reglementează activitatea de colectare, transport și eliminare/valorificare deșeuri periculoase.

Prin tot ceea ce facem ne propunem să susținem comunitatea prin dezvoltarea de competențe specializate în rândul unei categorii defavorizate, prin realizarea de acțiuni care contribuie la dezvoltarea durabilă, cât și de satisfacția clienților noștri, prin standardele înalte de calitate folosite și programele dedicate clienților.